u bent hier: Start pagina - Brain GymŪ - BG scholen


Hieronder vind je mijn aanbod voor teamgerichte vormingen naar alle scholen, naschoolse kinderopvang, internaten en C.L.B's. 

 

Hieronder vind je kort een aantal trefwoorden wat Brain Gym® kan betekenen op school, naschoolse kinderopvang, internaten, C.L.B's.

Meer info over wat Brain Gym® kan bieden vind je op de algemene pagina van Brain Gym® op deze website. 

 

Op school: algemeen gevoel van welbevinden, aandacht en concentratie, stimuleren van leerprocessen, stressrelease bij proefwerken, ...

Brain Gym® kan zowel toegepast worden in kleuterscholen, lagere scholen, middelbare scholen, buitengewoon onderwijs en hoge scholen. 

In de naschoolse kinderopvang: algemeen gevoel van welbevinden, rustig zijn, kunnen samenspelen, stressrelease bij het huiswerk maken en lessen leren, om spanning los te laten en op te laden na een drukke dag, ...

In internaten:  algemeen gevoel van welbevinden, rustig zijn, kunnen samenspelen of samenwerken, stressrelease en activeren bij het huiswerk maken en lessen leren, om spanning los te laten en op te laden na een drukke dag, ...

Voor C.L.B's: belang van leren en bewegen mee uitdragen naar scholen waarbij Brain Gym® een grote meerwaarde kan zijn voor het stimuleren van groei- en leerprocessen bij kinderen. Tips aanreiken naar leerkrachten en ouders.

 

In mijn aanbod kan je een keuze maken uit:

- introductie Brain Gym®

- verdiepingstraject Brain Gym® (na het volgen van de introductie)

- themadag Brain Gym®

- workshop Brain Gym® rond een specifieke vraag

 

Hieronder staan de verschillende vormen uitgelegd. Bij elke vorming wordt rekening gehouden met de doelgroep waarmee het team werkt. Heb je een specifieke vraag, aarzel niet om mij te contacteren. 

 

1) Introductie Brain Gym®

Brain Gym® bestaat uit 26 eenvoudige en leuke bewegingen die het mogelijk maken om verbeteringen aan te brengen op vlak van welbevinden, leervaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, grote hoeveelheden leerstof kunnen verwerken,…), concentratie, zelfvertrouwen, plannen en organiseren van werk in tijd en ruimte, rustig blijven en informatie kunnen herinneren bij een proefwerk, …

 

Met Brain Gym® leer je opnieuw aandacht schenken aan de manier waarop jouw lichaam informatie opneemt. Je leert stresssignalen herkennen en via oefeningen verzachten.

 

In deze nascholing leer je de oefeningen om in jouw eigen leerritme te komen en je ervaart de drie dimensies van jouw lichaam met daaraan gekoppeld een Brain Gym®oefening.

 

Praktische informatie

 

Voorkennis

Geen

 

Deelnemersaantal

Maximum 20 à 24 deelnemers

 

Prijs

Het honorarium voor een halve dag (3 uur vorming) bedraagt 400 euro (exclusief kopies voor de deelnemers).

De kilometervergoeding bedraagt 0,34 EUR/km

 

 

Wil je graag een vorming aanvragen?

Je mag mij telefonisch contacteren op het telefoonnummer: 09/329.77.65 of 0486/16.19.69 of een e-mail sturen op volgend adres:info@somaya.be

 

2) Verdiepingstraject Brain Gym®

 

Leren met het totale brein maakt het mogelijk om het potentieel dat in het lichaam aanwezig is, vrij te maken. 

Paul Dennison heeft de 3 bewegingsvrijheden van het lichaam gelinkt aan de 26 Brain Gym®oefeningen met als doel om het 3 dimensionaal evenwicht te herstellen. Hoewel deze indeling artificieel is, biedt het perspectief van de dimensies ons een basis voor het creëren van een leerruimte. 

Per dimensie nemen we een halve dag (3 uur) de tijd om deze te onderzoeken, ervaren en integreren. 

 

- FOCUS

Tijdens het dagelijks leven wordt jouw status quo voortdurend door nieuwe informatie uitgedaagd. Ofwel beweeg je mee met de omstandigheden om je heen ofwel ervaar je stress.

Binnen de focus kan de stress zich uiten in aandacht en concentratiemoeilijkheden, (faal)angst, moeite met "out of the box" denken, fysieke ongemakken, moeilijk grenzen kunnen duiden, impulsief handelen, uitstellen, opgeefgedrag, ... 

In deze sessie ga je dieper in, wat focus inhoudt. Je bekijkt kort hoe focus in relatie met de natuur gevormd wordt en welke de link vormt met het lichaam. Je leert met specifieke observaties als de focus al dan niet in balans is en je leert de oefeningen om het voor-achterwaarts systeem van het lichaam in evenwicht te brengen. 

 

- CENTERING

Binnen de centering gaan we dieper in op de vertikale integratie van lichaam en brein.  Deze leert jou om te kalmeren en te centeren, verhoogt jouw verbinding met jezelf en de ander, maakt planning en organisatie in tijd en ruimte mogelijk.

Gecenterd zijn maakt het mogelijk om vanuit je hart te handelen. 

Met eigen doelen verken je deze dimensie.Je voelt met specifieke observaties als deze dimensie al dan niet in evenwicht is. Met nieuwe oefeningen leer je deze balans te herstellen.

 

- LATERALITEIT

De lateraliteit staat in voor de links-rechts werking van het lichaam en maakt het mogelijk om te kunnen communiceren en bewegen over de lichaamsmiddellijn. Dit is van belang bij activiteiten zoals luisteren, kijken, fijnmotorische bewegingen, leervaardigheden, informatie verwerken, nieuwsgierigheid naar overeenkomsten en verschillen tussen mensen en objecten, mondeling of schriftelijk zich kunnen uitdrukken, ...

Opnieuw sta je met specifieke observaties stil bij de balans in jouw lichaam. Als laatste ontdek je de oefeningen om deze dimensie in evenwicht te brengen.

 

Na het volgen van dit verdiepingstraject ken je de 26 Brain Gym®oefeningen om deze toe te passen in de praktijk.

Doorheen dit traject leer je werken met doelen en worden tips aangereikt om dit speels en licht te integreren in het werk en spel van alledag.

 

Praktische informatie

 

Voorkennis

Introductie Brain Gym®

 

Deelnemersaantal

Maximum 20 à 24 deelnemers

 

Prijs

Het honorarium voor dit traject  (3x 3 uur vorming) bedraagt 1050 euro (exclusief kopies voor de deelnemers). 

De kilometervergoeding bedraagt 0,34 EUR/km

 

 

Wil je graag dit verdiepingstraject aanvragen?

Je mag mij telefonisch contacteren op het telefoonnummer: 09/329.77.65 of 0486/16.19.69 of een e-mail sturen op volgend adres:info@somaya.be

 

3) Themadag Brain Gym®

 

Druk gedrag, gejaagdheid, ongeduld, faalangst, gebrekkige concentratie, …

Toon jij de weg aan kinderen om hiermee om te gaan?
 

Een lichaamsgerichte benadering met Brain Gym®

 

 

“Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.”

(Viviane Greene)

 

Kinderen en jongeren zijn prachtige spiegels van jezelf en de maatschappij.

 

Herken je de spiegel - van druk gedrag, gejaagdheid, ongeduld, dromerigheid, faalangst, gebrekkige concentratie, paniek, opgeefgedrag - die kinderen/ jongeren je tonen als een waarschuwingssignaal?

 

Een signaal waarbij ze je tonen welke delen van jezelf en de maatschappij ontwikkeling nodig hebben om een grotere harmonie te realiseren.

En ook de aarde vraagt verandering en dit zowel op vlak van milieu, financiën, politiek en maatschappij.

 

Welke stroom heeft je in deze toestand gebracht?

 

Ieder mens heeft nochtans een onzichtbaar paspoort meegekregen met daarin de woorden: “je bent groots, jij bent geweldig, jij bent meer dan geschikt voor jouw taak op aarde”.

Toch lijkt het, dat na een tijdje jouw grootsheid naar de achtergrond verschuift en jij je terugtrekt. Je hebt niet altijd meer voeling met hetgeen waar het leven jou toe uitnodigt.

 

Er wordt een beroep gedaan op jouw ware potentieel: creativiteit, intelligente oplossingen en actie.

 

Hoe kan jij vanuit jouw leefwereld bijdragen aan verandering (op de school en in jouw leven)?

 

Eén van de kernbegrippen om verandering toe te laten is focus. Focus is de sleutel tot volgehouden aandacht, concentratie, anticipatie en begrip.

 

In evenwicht voorziet het voor-achterwaarts systeem in jouw lichaam jou van focus, aandacht en lichaamsgewaarwordingen die nodig zijn om flexibel en gemakkelijk te functioneren.

Op dat moment kan je ten volle participeren in het leven. Hoe meer je “actief” kan deelnemen, hoe rijker dat de betekenis van jouw leven wordt.

 

Focus, beweeg vooruit en wees de verandering die de wereld nodig heeft!

 

“Een dapper man is niet hij die geen angst voelt, maar hij die zijn angst weet te overwinnen.”

(Nelson Mandela)

 

 

Inhoud

 

-        Hoe onstaat focus in jouw lichaam en vanuit contact met de natuur?

-        Hoe kan je jezelf en anderen observeren?

-        Brain Gym® als methode om de potentieel te herwinnen

-        Welke lichaamsoefeningen zijn gerelateerd met de focus.

-        Samen een stap vooruit in het veranderingsproces: een groepsbalans

 

Mijn intentie

 

Een persoonlijke groeidag voor heel het team.

Een theoretische aanreiking rond focus en belang van lichaamsbewustwording.

Praktische aanreiking tot observeren en het lichaam in balans brengen met Brain Gym®.

Tijdens de vorming wordt een veilig klimaat gecreëerd waarbij iedereen zijn groeiproces kan voltrekken.

Via vragen wordt stilgestaan hoe je jouw focus kan balanceren en verdiepen in jouw dagelijks leven ( op school, maar ook thuis en in jouw vrije tijd).

 

Praktische informatie

 

Voorkennis

Geen

 

Deelnemersaantal

Maximum 24 deelnemers

 

Prijs

Het honorarium voor een dag (6 uur vorming) bedraagt 600 euro.

De kilometervergoeding bedraagt 0,34 EUR/km

 

Wil je graag een vorming aanvragen?

Je mag mij telefonisch contacteren op het telefoonnummer: 09/329.77.65 of 0486/16.19.69 of een e-mail sturen op volgend adres: info@somaya.be

 

4) Workshop Brain Gym® rond een specifieke vraag

 

Heb je met het team een specifieke vraag wat je met Brain Gym® kan doen bij een specifieke uitdaging?

Wil je een vorming Brain Gym® afgestemd op de doelgroep waarmee je werkt bv. kinderen met gedragsmoeilijkheden?

Wil je graag een workshop georganiseerd zien met de leerlingen zelf?

 

Stel gerust jouw vraag!