u bent hier: Start pagina - Even voorstellen - Lichaamsbewustwording


Lichaamsbewustwording

 

Als je naar de wereld en jezelf kijkt, dan zie je dat alles steeds in verandering is.

 

Alles stroomt, alles is in beweging, zoals de Griekse filosoof “Heracleitos” het ook uitgedrukt heeft met de bekende uitspraak: Panta Rhei.

 

In de menselijke natuur is er een aangeboren aanleg, die beïnvloed wordt door onze emoties, om in te spelen op de veranderlijke omgeving.

 

Als je in interactie gaat met die omgeving, ben je op zoek naar groei en een nieuw evenwicht.

 

Om het met de woorden van Paul Dennison te zeggen: “Growth is a search of balance, imbalance is a search of growth.”

 

Je stelt je wellicht de vraag: waar is nu de link met het lichaam en vanwaar het belang van lichaamsbewustwording?

 

“ Het leren”- hoe de mens zich aanpast aan die veranderlijke omgeving (kan zijn dingen die ons overkomen, nieuwe zaken

die we willen creëren, …)- steunt op neurologische circuits die oorspronkelijk dienden om evenwicht te houden t.o.v de zwaartekracht.

 

Bij het leren is er dus steeds een fysieke component aanwezig.

 

In het neuro-musculaire (1) systeem is niet enkel gebouwd, hoe je kan zitten, staan, wandelen en lopen, maar ook waar je bent in de ruimte en hoe je met dankbaarheid en doelgerichtheid kan bewegen naar iets moois dat je wil creëren en hoe je jouw leven willen invullen en LEVEN.

 

Op jouw weg word je met allerlei uitdagingen geconfronteerd. Zonder dat je het altijd beseft, sluipt er op die momenten soms duidelijke of subtiele spanningen in jouw lichaam binnen die zich vastzetten.

 

Dit leidt ertoe dat bewegingen eerder gespannen verlopen of om een inspanning vragen.

 

Al te vaak gewen je aan bepaalde bewegingen die gespannen verlopen en word je afhankelijk van bewegingen die je onder druk zetten, opjagen en stressen.

 

Via observatie van jouw lichaam en jouw bewegingen kan je leren je bewust te worden waar die spanningen zich in het lichaam bevinden.

 

Met specifieke lichaamsoefeningen kan je leren die stressmechanismen te deblokkeren waardoor je meer en meer de stroom van jouw leven kan voelen en jouw ware “potentieel” kan neerzetten.

 

Hoe groter jouw bewustwording wordt van het lichaam, hoe meer de sluier oplicht van de werkelijke bestaansreden op aarde (existentieel aspect(2)).

 

 

Woordverklaring:

(1)   Neuro= met betrekking tot de zenuw(en) en musculair = met betrekking tot de spier(en)

(2)    Existentieel aspect = verband houdend met het menselijk bestaan, de levensvragen betreffende het concrete bestaan en de onmiddellijke ervaringswereld.